"Došla je sa zvizde" (Mate Puljak)

Snimka zaslona 2022-06-11 174829Mate Puljak je objavio 130 radova, sudjelovao u objavljivanju nekoliko knjiga i projekata. Njegov najvrjedniji doprinos očuvanju ilirskog identiteta jeste ogromna zbirka usmenih narodnih predaja koje sakuplja od djetinjstva.

Objavljuje na portalu www.piramidasunca.ba te je jednu od objava pod nazivom "Došla je sa zvizde" posvetio našem društvu Polaris.

 „DOŠLA JE SA ZVIZDE“

Autor: Mate Puljak

http://piramidasunca.ba/images/2020/10/2vapor.pdf

630ca60a6eafce6b9c5642e71b324596 XL

Sva prava pridržana @2024