Nick Pope interview

Nick Pope used to run the British Government's UFO project. From 1991 to 1994 he researched and investigated UFOs, alien abductions, crop circles and other strange phenomena, leading the media to call him the real Fox Mulder. His government background and his level-headed views have made him the media, film and TV industry's go-to guy when it comes to UFOs, the unexplained and conspiracy theories.

As the world's leading expert on UFOs, Nick Pope has consulted on, and helped to promote a number of alien-themed movies, TV shows and video games. He has presented, consulted on and contributed to numerous TV shows, has written five best-selling books, and lectures all around the world.

Nick Pope lives in America.

 

 

index.11. Mr. Pope, when and where begins your interest in ufology or what was crucial to direct you into this kind of investigations?

I had worked for the British government since 1985, in the Ministry of Defence. I had already had three different jobs and I was due for another posting. A vacancy arose that involved researching and investigating the UFO phenomenon. I had no prior interest or belief in this subject, but it sounded fascinating, so I accepted the job.

2. Which is, in your opinion, one of the most intriguing and important UFO cases in the United Kingdom and in the world?

I believe the Rendlesham Forest incident is the UK's most important UFO case, and perhaps the most significant case anywhere in the world. I saw this because of the reliability of the witnesses (military personnel such as Charles Halt, John Burroughs and Jim Penniston) and the quality of the evidence, which included radar data, radiation levels assessed by government scientists as being "significantly higher than the average background", and government documents that confirm the story, release by the UK government on its own website. This case was the subject of my book "Encounter in Rendlesham Forest".

3. How far the ufology in the world moved away from the concept of "pseudoscience" towards science?

There has been some progress, but there is still a lot of work to do. The declassification and release of government documents in countries such as the UK and Australia has shown people that there is a lot of good data available in government archives, and this has led to more serious mainstream media coverage in recent years.

But this subject still attracts a lot of hoaxing and fraud, and the UFO community is not very good at policing itself. Closer links with organisations such as the SETI Institute and with the astrobiology community might be a way to make ufology more scientific, but these groups are sometimes regarded as 'fringe' themselves by the scientific community, so they are unlikely to want to further this perception by being associated with ufology. Perhaps some informal liaison and collaboration will be possible.

4. Could you, among others, point out civilian organization that is professionally conducting ufo investigations, while collecting and analyzing witness statements and material evidence?

Organisations such as MUFON (the Mutual UFO Network) and BUFORA (the British UFO Research Association) are engaged in this work, and there are many other such groups all around the world. Unfortunately, such groups can never match the resources that governments can put into this subject. When I was investigating UFOs for the Ministry of Defence I had access to radar data, photo/video analysis capabilities, etc. Civilian groups do not have access to these government, military and intelligence community resources.

5.  In Croatia, we have  the "Pag Triangle" on the island of Pag. It is an isolated place in the hills where a huge "triangle print" was found in stone, perhaps unique in the world. There are more and more traces/prints in grain in the United Kingdom. Even some forms (orbs) above the fields are "captured" by the camera. What do you think about this topic?

This is a very interesting situation, but I have not investigated it personally, and when I comment on such matters I usually prefer to have made a personal visit to the location concerned, before offering an opinion, as well as consulting independent experts (in fields such as archaeology and cultural anthropology) who may have their own ideas. As for the orbs, such photos and films should be analyzed scientifically, using the same imagery analysis resources and capabilities that the intelligence community uses. Unfortunately, as I mentioned in my previous answer, the UFO community does not generally have access to such resources - though groups such as MUFON do have a degree of expertise in this area.

6. Analyzing investigations of dr. John Mack, dr. KarlTurner and dr. Johannes Fiebag I found some interesting facts about phenomena of alien abductions. What is your opinion regarding their (life time) work and alien abductions in generall?

The alien abduction mystery is fascinating, and I wrote a book on it, called "The Uninvited", although this title is a little out of date now, as I wrote it 20 years ago.

As with the UFO phenomenon, I doubt that there is a single, neat solution to the mystery. I suspect we will find multiple explanations for these abduction reports, and many of these explanations may be disappointing to the UFO community, e.g. fraud, vivid dreams/hallucinations, and even mental illness/delusion. But I keep an open mind about other more exotic explanations. We need more scientific and academic research into this, which is why the work of people like Dr. John Mack (who I knew very well) was so important.

7.  And finally, can we expect you soon to be in our region at the conference, where is the next conference and what topic do you plan to handle?

I am involved in a number of television programmes on this subject, and I speak at conferences from time to time. I have no current plans to come to Croatia, but I send a warm greeting to the people of Croatia, and in particular to those of you engaged in research and investigation on this fascinating subject.

By: Society for ufological and astroarheological researches Polaris

 


 

1.       Gospodine Pope, gdje i kada počinje vaše zanimanje za ufologiju odnosno kakvo iskustvo vas je usmjerilo u ovakvu vrstu istraga?

“Radio sam za britansku vladu od 1985. godine u Ministarstvu obrane. Već sam imao tri različita radna mjesta i došlo je vrijeme da preuzmem novu dužnost.

Otvoren je natječaj za radno mjesto u uredu koji se bavi istraživanjem i ispitivanjem fenoma NLO-a. Nisam imao prethodnog zanimanja ili uvjerenja u ovu temu, ali zvučalo je fascinantno pa sam prihvatio taj posao.”

2. Što je - po vašem mišljenju - najzagonetniji (intrigantniji) i najvažniji NLO  slučaj Velikoj Britaniji i / ili u svijetu?

“Vjerujem da je incident u Rendlesham Šumi najznačajniji slučaj NLO-a u Velikoj Britaniji, a možda i najznačajniji slučaj u svijetu.

Vjerujem to zbog pouzdanosti svjedoka (vojnog osoblja kao što su Charles Halt, John Burroughs i Jim Penniston) i kvalitetu dokaza i izložaka koji uključuju radarske podatke, izmjerene razine zračenja koje su znanstvenici vlade ocijenili kao "znatno više od prosjeka” kao i vladinih dokumenata koji potvrđuju priču koju je britanska vlada izdala na vlastitoj internetskoj stranici.

Ovaj slučaj je predmet moje knjige "Susret u Rendlesham Šumi".

3. Koliko se daleko ufologija u svijetu odmakla od pojma "pseudoznanosti" prema znanosti?

“Došlo je do određenog napretka, ali još uvijek ima puno posla.

Deklasiranje i puštanje državnih dokumenata u javnost u zemljama poput Velike Britanije i Australije, pokazalo je da u vladinim arhivima postoji mnoštvo dobrih podataka, što je posljednjih godina dovelo i do češćih izvješća u većim javnim medijima.

Poboljšavanje odnosa astrobioloških zajednica i organizacija kao što su SETI institut mogle bi biti način da se ufologija učini znanstvenijom, no tema NLO-a i dalje privlači mnoge obmane i prijevare, a ni NLO zajednice i udruge često nisu baš dobre u reguliranju samih sebe.

Uz to i sama znanstvena zajednica ove skupine ponekad smatra "marginalnim", i nije baš sklona doprinijeti toj percepciji obmane po pitanju ufologije.

Možda će se uspostaviti neke neformalne veze i suradnje ufologa i znastvene zajednice..”

4.       Možete li nam, izmedju ostalih, istaknuti jednu civilnu organizaciju koja profesionalno provodi istrage, prikuplja i analizira izjave svjedoka i materijalne dokaze?

“Organizacije kao što su MUFON (Mutual UFO Network) i BUFORA (britanska udruga za istraživanje UFO) angažirane su u ovom radu, kao i mnoge ostale takve skupine diljem svijeta.

Nažalost, ovakve grupe ne mogu imati resurse kakve imaju svjetske vlade - Kada sam istraživao NLO-e u Ministarstvu obrane, imao sam pristup radarskim podacima, sposobnostima za analizu fotografija, video analize itd. Civilne skupine nisu u mogućnosti vladati resursima kakve imaju vlade, oružane snage i obavještajne službe.”

5. U Hrvatskoj imamo "Paški trokut" na otoku Pagu. To je izolirano mjesto na brežuljcima gdje je ogroman "trokutni otisak" u kamenu, možda jedinstven u svijetu. U Velikoj Britaniji ima sve više tragova / grafika u žitu. Čak su i neki oblici kugla (orbs) iznad polja "snimljeni" kamerama. Što mislite o ovoj temi?

“To je vrlo zanimljiva situacija, i nisam to osobno istraživao, ali kad komentiram takve stvari, obično volim osobno posjetiti  dotične lokacije prije nego što dajem mišljenje, kao i konzultirati s nezavisnim stručnjacima (u poljima kao što su arheologija i kulturna antropologija) koji mogu imati svoje vlastite ideje.  Što se tiče “kugli”, takve fotografije i filmovi trebaju biti znanstveno analizirani, koristeći resurse i mogućnosti koje koristi obavještajne službe. Nažalost, kao što sam spomenuo u svom prethodnom odgovoru, zajednice NLO-a obično nemaju pristup takvim sredstvima - iako skupine kao MUFON imaju stupanj stručnosti na ovom području.”

6. Analizirao sam istraživanja dr. John Mack, dr. Karl Turner i dr. Johannes Fiebag i pronašao  neke zanimljive činjenice o fenomenima otmica ljudi od strane vanzemaljaca. Što je vaše mišljenje u vezi s njihovim (životnim) radom i takvim otmicama općenito?

“Otmice ljudi od strane vanzemaljaca je  fascinantna tema o kojoj sam napisao knjigu pod nazivom "The Uninvited" (‘Nepozvani’) iako je sada malo zastarjela, jer je pisana prije 20 godina.

Kao i fenomenom NLO-a, sumnjam da postoji jedan ‘čist’ odgovor po tom pitanju. Pretpostavljam da ćemo pronaći više objašnjenja za ta izvješća , a i mnoga od tih objašnjenja bi mogla razočarati društva NLO istraživaća, (jer razlozi mogu biti) prijevara, snovi / halucinacije, pa čak i duševne bolesti i obmane.

Ipak držim otvoreno mišljenje o drugim egzotičnim objašnjenjima. Trebamo više znanstvenih i akademskih istraživanja o tome, zbog čega je rad ljudi poput dr. John Mack (kojeg sam vrlo dobro poznavao) bio toliko važan.

7. I konačno, možemo li očekivati da ćete uskoro biti u našoj regiji na konferenciji, gdje je sljedeća konferencija i koju temu namjeravate podnijeti?

“Sudjelujem u brojnim televizijskim programima o ovoj temi, i s vremena na vrijeme govorim na konferencijama. Za sada nemam planova za dolazak u Hrvatsku, ali pozdravljam ljude Hrvatske, a osobito one koji se bave istraživanjem i istragom vezano uz ovu fascinantnu temu.”

Društvo za ufološka i astroarheološka proučavanja Polaris

 

Twitter

Twitter u kojemu možete pratiti zadnje vijesti o ufologiji, astronomiji, astroarheologiji, i svim ostalim temama na rubu i izvan ruba znanosti.

www!

Nove stranice DUAP Polarisa www.duap-polaris.hr započele su radom 15. rujna 2013. godine. Stare materijale i stranice možete pronaći u kategoriji Arhiva.

Adresa!

logo small
Šimićeva 50, 21000 Split, Hrvatska

Sva prava pridržana @2020